top of page
Anchor 1
İnanmak için Sağlam Kanıtlar
photo-1471206527336-42286fcb0db2.jpg

İNANMAK İÇİN

SAĞLAM KANITLAR

Tanrı, kendisini bizlere açıklamadığı sürece O'nu tanımamız ve bilmemiz olanaksızdır. İnsanlar Tanrı'nın doğasını ve karakterini merak ederler. Zira karakteri çok önemlidir. Bunun nedeniyse bizim hakkımızdaki görüş ve düşüncelerini karakterinin biçimlendirmesidir. Tanrı'nın karakteri, gaddar, öfkeli ve hatta zalim olabilir veya sevgi dolu, merhametli ve şefkatli olabilir. Bunu yalnızca kendini açıklamış olduğu vahiylerin bulunduğu Kutsal Yazılar'dan öğrenebiliriz.

Tanrı vahyinin gerçek olup olmadığını anlamak için tarih testine sokmamız gerekir. Yani önceden açıklamış olduğu şeylerin gerçekleşip gerçekleşmediğine bakmalıyız. Günümüzden 2.000 yıl önce İsrail'in bir köyünde Tanrı'nın peygamberler aracılığıyla 3.400 yıl kadar önce söylemiş olduğu gibi Mesih dünyaya gelir. Bugün tüm dünya, O'nun doğumunu hala kutlamaktadır. O'nun doğumu ve yaşamı tarihi ikiye bölmüş, geçmişte ve günümüz dünyasında büyük bir etki yaratmıştır. Mesih'in öğretme biçim diğer peygamberlere ve din öğretmenlerine benzemiyordu. ''Halk O'nu sevinçle dinliyordu: "Yeşua konuşmasını bitirince, halk O'nun öğretişine şaşıp kaldı. Çünkü onlara kendi din bilginleri gibi değil, yetkili biri gibi ders veriyordu." (Matta 7:29)

 

Yeşua Mesih Tanrı'nın Oğlu Olduğunu Belirtmişti

Yeşua Mesih, kendisiyle ilgili olarak şok edici bazı iddialarda bulundu. Bir öğretmen veya peygamberden öte; açık bir biçimde kendisini Tanrı olarak tanıttı. Bu şaşkınlık verici gerçeği kabul edenleri sayısı azalmadı tam tersine daha da arttı. "Yeşua onlara, 'Ya siz' dedi, 'Ben kimim dersiniz?' Simun Petrus 'Sen, yaşayan Tanrı'nın Oğlu Mesih'sin' yanıtını verdi"

(Matta 16:15-16). 

"İşte bu nedenle Yahudiler O'nu öldürmek için daha çok gayret ettiler. Çünkü yalnız Sept gününü bozmakla kalmamıştı, aynı zamanda Tanrı'nın kendi Babası olduğunu söyleyerek kendisini Tanrı'ya eşit kılıyordu." (Yuhanna 5:18).

"Ben ve Baba biriz." (Yuhanna 10:30) dediği zaman Yahudiler O'nu taşlamaya kalkmışlardır.

Yeşua Mesih Yalnızca Tanrı'nın Sahip Olduğu Niteliklere Sahip Olduğunu Açıkca İddia Etmiştir

Matta 9:1-3: "Yeşua bir kayığa binip karşı kıyıya geçti ve kendi kentine gitti. Kendisine, şilteye yatırılmış felçli bir adam getirdiler. Onların imanını gören Yeşua felçliye, 'Oğlum, cesur ol, günahların bağışlandı' dedi. Bunun üzerine bazı din bilginleri içlerinden, 'Bu adam Tanrı'ya küfrediyor!' dediler.."

 

Markos 14:61-64: "Başkahin O'na yeniden, 'Yüce Olan'ın Oğlu Mesih sen misin?' diye sordu. Yeşua, 'Ben'im' dedi. 'Ve sizler, İnsanoğlu'nun kudretli Olan'ın sağında oturduğunu ve göğün bulutlarıyla geldiğini göreceksiniz.' Başkahin giysilerini yırtarak, 'Artık tanıklara ne ihtiyacımız var?' dedi. 'Küfürü işittiniz. Buna ne diyorsunuz?' Hepsi de Yeşua'nın ölüm cezasını hak ettiğine karar verdiler.

Tanrı'yla Kendi Arasında Olan Özel İlişkiyi Açıklamıştır

Yuhanna 8:19 "O zaman O'na, 'Baban nerede?' diye sordular. Yeşua şu karşılığı verdi: 'Siz ne beni tanırsınız, ne de Babamı. Beni tanısaydınız, Babamı da tanırdınız.'"

Yuhanna 14:7 "Beni tanısaydınız, Babamı da tanırdınız. Artık O'nu tanıyorsunuz, O'nu gördünüz." Yuhanna 12:45: "Beni gören, beni göndereni de görür." Yuhanna 14:9: "Yeşua, 'Filipus' dedi, 'Bunca zamandır sizinle birlikteyim. Beni daha tanımadın mı? Beni görmüş olan, Baba'yı görmüştür. Sen nasıl, 'Bize Baba'yı göster' diyorsun?'" Yuhanna 12:44: "Yeşua yüksek sesle, 'Bana iman eden bana değil, beni gönderene iman etmiş olur' dedi." Yuhanna 14:1: Yüreğiniz sıkılmasın. Tanrı'ya iman edin, bana da iman edin." Yuhanna 15:23: "Benden nefret eden, Babamdan da nefret eder." Markos 9:37: "Küçük bir çocuğu alıp orta yere dikti, sonra onu kucağına alarak onlara şöyle dedi: "Böyle bir çocuğu benim adım uğruna kabul eden, beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni değil, beni göndereni kabul etmiş olur.'"

bottom of page