top of page
Hristiyan Ahlakı
Woman with Bible

HRİSTİYAN

AHLAKININ TEMELİ

Her şeye gücü yeten ve kutsal olan tek Tanrı'ya iman ediyoruz. O ışıktır ve O'nda hiç karanlık yoktur. Dolayısıyla hiçbir kötülük Tanrı'dan gelmez. Hristiyanlık inancını benimsemiş olan insanlar Tanrı doğruluğu ve Egemenliği'nin ardınca giderler. O'nun doğruluğu kendi sözünde bizlere açıklanmıştır. Tanrı'nın isteği O'nun doğruluğunun ve erdemlerini bir ışık gibi yaşamlarımızda yansıtmak ve çevremizi aydınlatmaktır. Hristiyanlar, Tanrı'nın karanlıktan çağırdığı, Oğlu'nun kanıyla günahlarının bağışladığı, kutsallardır. 

Hristiyanlar kendi doğruluklarıyla değil, Tanrı'nın lütfuyla aklanmış  olan kutsallardır. Yeşua Mesih Hristiyanların önderi ve rehberidir. Hristiyanlar içlerinde bulunan Kutsal Ruh'un yardımıyla gün ve gün Mesih'e benzer olmak üzere değişirler. Bu değişim Mesih'e bakarak ve O'nda kavuşmuş oldukları yeni doğaya fark ederek gerçekleşir. Hristiyan ahlakının temelinde Mesih benim yerimde olsa ne yapardı sorusunun yanıtı yatar. Hristiyanlar yaşamlarıyla Yeşua Mesih'i bu dünyadaki diğer insanlara yansıtır ve tanıtırlar. Kutsallık, Mesih'in lütfu aracılığıyla iman edildiğinde birden kavuşulan ama buna uygun düzeyde bir yaşam sürmek için bir yaşam boyu süren bir değişimdir. Kişi Mesih'in lütfu aracılığıyla  kavuşmuş olduğu kutsallığı, yani yeni doğasını fark ettikçe bu değişim hızlanır. Değişimin güç kaynağı Kutsal Ruh'tur.

 

Kutsal Kitap'ın Yeri

Kutsal Kitap elimizdeki ışık ve bir rehberdir. Kendisine benzememiz gereken kişi olan Yeşua Mesih'in karakterini Kutsal Kitap'dan öğrenebiliriz. Hristiyanlık ahlakının kusursuz örneği ve rol modeli Yeşua Mesih'tir. Hristiyanların yaşamlarındaki en önemli şey gün ve gün Yeşua Mesih'e benzemektir. Yaşamlarında bundan daha önemli bir hedef ve amaçları olamaz.

bottom of page