HRİSTİYANLIK

Tanrı size Oğlu Yeşua Mesih aracılığıyla bol ve sonsuz bir yaşam

vermek ister. Bol yaşam, koşullar ne olursa olsun sevinç, esenlik

ve mutluluk dolu bir dünya yaşamıdır. Sonsuz yaşamsa, Tanrı'yla

birlikte O'nun sonsuz sevgisi ve esenliğinde ebedi bir yaşamdır.

Bu gün bu armağana kavuşmak için alttaki iman duasını edebilirsiniz. 

Hristiyanlık Nedir? 

 Yeşua Mesih'in Müjdesi