top of page

HRİSTİYANLIK

Tanrı size Oğlu Yeşua Mesih aracılığıyla bol ve sonsuz bir yaşam

vermek ister. Bol yaşam, koşullar ne olursa olsun sevinç, esenlik

ve mutluluk dolu bir dünya yaşamıdır. Sonsuz yaşamsa, Tanrı'yla

birlikte O'nun sonsuz sevgisi ve esenliğinde ebedi bir yaşamdır.

Bu gün bu armağana kavuşmak için alttaki iman duasını edebilirsiniz. 

Hristiyanlık Nedir? 

 Yeşua Mesih'in Müjdesi

Hristiyanlık Nedir? [What is Christianity?]
Videoyu Oynat
Hristiyanlık Nedir?

Kutsal Kitabımız

Kutsal Kitap (Tevrat & Zebur ve İncil) iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm Eski Antlaşma (Tevrat & Zebur), ikinci bölüm ise Yeni Antlaşma (Müjde ya da İncil) olarak adlandırılmaktadır. İncil kelimesi Arapça olup "Müjde" ya da "İyi Haber" anlamına gelmektedir. Kutsal Kitap'ta toplam 66 bölüm bulun-maktadır. Bunların 39'u Eski Antlaşma'da, 27'si ise Yeni Antlaşma'da yeralmaktadır. Bu iki bölüm Yeşua Mesih'in doğumuna göre ikiye ayrılmaktadır. Yeşua Mesih'in doğumundan önceki dönem Eski Antlaşma, doğumundan sonraki dönem ise Yeni Antlaşma ya da İncil diye adlandırılmaktadır.

Kutsal Kitabımız
Hristiyan Ahlakı
İman Duası
İman Duası

"Günahlarımın bağışlanması ve böylece sonsuz Cennet yaşamına kavuşabilmek için ne yapmam gerekir" diye sorabilirsiniz. Aynı soruyu Yeşua Mesih'e de sormuşlardı. Mesih'in bu soruya verdiği yanıt çok yalındı, "Tanrı'nın gönderdiği kişiye, bana iman etmeniz'' demişti. (Yuhanna 6:29)

 

Peki Yeşua Mesih'e nasıl iman edebiliriz? Bu sorunun yanıtını Yeşua Mesih'in kendisi Yuhanna 14:6 ayetlerinde şöyle vermiştir, "Yeşua, "Yol, gerçek, ve yaşam Ben'im," dedi. "Benim aracılığım olmadan Baba'ya kimse gelemez."

 

Mesih bütün insanların günahlarını bağışlanması için kefaret kurbanı olarak ölmüş ve üç gün sonra dirilmiştir. Bu yüzden Tanrı'yla insanlar arasındaki tek aracıdır. Şu sade duayı ederseniz bugün sizin de günahlarınız bağışlanır ve Tanrı'nın bir çocuğu olabilirsiniz. Böylece sonsuz Cennet yaşamına Mesih'in sayesinde kavuşabilirsiniz.  

Baba Tanrı,

Bugün günahlarımdan tövbe ediyor ve Oğlun Yeşua Mesih'in benim günahlarım için ölmüş ve dirilmiş olduğuna iman ediyorum. Yeşua Mesih seni Rab'bim ve kurtarıcım olarak kabul ediyorum. Günahlarımın bağışlandığına ve Tanrı'nın bir çocuğu olduğuma inanıyorum. Amin. 

Sizinle Paylaşmak İstediklerimiz
Kutsal kitap Çalışması

Dua İsteği

Başarıyla Gönderildi!

Dua İsteği
Günü Mesajı

Günün Mesajı

bottom of page